ג’י - 2 ציוד לשינוע בע"מ
חזרה לדף המוצרים
במות הרמה (HD)
במת הרמה ניידת עומס 500 ק"ג גובה 880 מ"מ
במת הרמה ניידת. הרמה/הורדה הידראולית
במת הרמה ניידת 1000 ק"ג גובה מינימלי 880 מ"מ
במת הרמה חשמלית נייחת 2 טון 1.05 מ'
במת הרמה חשמלית נייחת 2 טון 1.78 מ'
במת הרמה חשמלית ניידת 1600 מ"מ גובה 300 ק"ג עומס מקסימלי
במת הרמה חשמלית נייחת דגם U
במת הרמה ניידת ל- 150 ק"ג משקל עצמי 45 ק"ג
במת הרמה ניידת ל- 350 ק"ג גובה 1300 מ"מ
במת הרמה ניידת ל- 1000 ק"ג גובה 1400 מ"מ אורך 2 מ'
במת הרמה חשמלית ניידת 350 ק"ג , גובה 1300 מ"מ
במות מיוחדות