ג’י - 2 ציוד לשינוע בע"מ
חזרה לדף המוצרים
מוצרים אחרים (OT)
מתקן לעבודה בגובה, גובה מקסימלי 8'
מנוף קרן
מגבהה שן מיקצועי
מחלקיים להזזת מכונות
סל תיקני להרמת אדם עם מלגזה