English
חדשות
תערוכת טכנולוגיה 2009
20/05/2009 08:40:38
. במהלך התערוכה הוצגו מספר חידושים לרבות כלי למשיכה / גרירה עד 100 טון, מניפולטור תעשייתי אם שליטה אלקטרונית.
ציוד שינוע  |  מתקני הרמה  |  ציוד הרמה  |  מתקן הרמה  |  עגלת משטחים  |  אביזרי הרמה  |  ציוד שינוע  |  מלגזון  |  מלגזונים  |  משטחי הרמה  |  הובלות  |  עגלות משטחים