English
מוצרים
עגלות אוניברסליות (ST)
דגם : ST-118
עגלת פלטפורמה מאלומיניום, גלגלים גדולים
דגם : ST-118
דגם : ST-119
עגלת 2 מדפים מפלסטיק
דגם : ST-119
דגם : ST-120
עגלת 3 מדפים מפלסטיק
דגם : ST-120
עגלות מדפים מחוזקות
עגלות מדפים מפלסטיק - מחוזקות 2 או 3 מדפים
עגלות מדפים מחוזקות
דגם : ST-101

עגלת פלטפורמה קטנה, ידית נשיאה מתקפלת

דגם : ST-101
דגם : ST-102

עגלת פלטפורמה גדולה, ידית נשיאה מתקפלת

דגם : ST-102
עגלת פלטפורמה ST135

עגלה פלטפורמה חזקה מאלומיניום מידות 61X122 ס"מ

עגלת פלטפורמה ST135
דגם : ST-103
עגלת פלטפורמה גדולה, ידית נשיאה מתקפלת, גלגלי אוויר
דגם : ST-103
דגם : ST-107
משטח על גלגלים.
דגם : ST-107
דגם : ST-108
עגלת שירות עם 4 גלגלי אוויר גדולים. ידית משיכה והיגוי. ארגז פלסטיק קשיח.
דגם : ST-108
דגם : ST-112
עגלת פלטפורמה מאלומיניום - קטנה
דגם : ST-112
דגם : ST-113
עגלת פלטפורמה מאלומיניום - גדולה
דגם : ST-113
דגם : ST-128
עגלת אלומיניום ארוכה
דגם : ST-128
דגם : ST-126
עגלת שרות מנירוסטה -2 מדפים
דגם : ST-126
דגם : ST-130

עגלת שרות מנירוסטה -3 מדפים

דגם : ST-130
דגם : ST-114

עגלת שרות 2 מדפים -פח מצופה גומי

דגם : ST-114
דגם : ST-123

עגלת שרות 3 מדפים -פח מצופה גומי

דגם : ST-123
ציוד שינוע  |  מתקני הרמה  |  ציוד הרמה  |  מתקן הרמה  |  עגלת משטחים  |  אביזרי הרמה  |  ציוד שינוע  |  מלגזון  |  מלגזונים  |  משטחי הרמה  |  הובלות  |  עגלות משטחים