ג’י - 2 ציוד לשינוע בע"מ
חזרה לדף המוצרים
חזרה לדף מוצרים אחרים (OT)
דגם : OT-105

מנוף קרן

עומס מקסימאלי 2000 ק"ג