ג’י - 2 ציוד לשינוע בע"מ
חזרה לדף המוצרים
חזרה לדף מוצרים אחרים (OT)
דגם : OT-103

מכשיר להזזת רהיטים

עומס מקסימאלי 1800 ק"ג