ג’י - 2 ציוד לשינוע בע"מ
חזרה לדף המוצרים
חזרה לדף מוצרים אחרים (OT)
דגם : OT-101

מגבהה שן מיקצועי

עומס מקסימאלי 8 טון