English
סרטונים
סרטונים
POWER PUSHER באורן צובהPOWER PUSHER באורן צובה

POWER PUSHER

 

http://www.youtube.com/watch?v=XYOktjX1gVA
בלנסר על זרוע
בלנסר על זרוע
הרמה בואקום של גלילים
הרמה והפיכה של גלילים עד 500 ק"ג
כלי לתפיסה מהגרעין של גלילים גדולים. הכלי ורכב על "אדם הולך" עם תורן בודד. עד 500 ק"ג.
הרמת לוחות מהצד
מערכת הרמה בואקום של TAWI - תפיסה מהצד
הרמת שקים עם ואקום
מתקן ואקום ארגונומי לתפיסה והרמת שקים
יחידה לדחיפה של 4 טון
יחידה של POWER PUSHER דוחפת חלק במשקל של 4 טון
הסרטון מדגים את קלות התפעול וההובלה של משא כבד עם היחידה
מניפולטור אלקטרוני
מניפולטור אלקטרוני להכנסת גליל למחרטה
מניפולטור תעשייתי עם מגנט
יחידת מניפולטור תעשייתי עם מגנט לתפיסה וסיבוב של גלילים
סרטון הרמת קופסאות קרטון בואקום
הרמת בטריות עם TAWI
מערכת הרמה בואקום (תפיסה + הרמה) לבטריות
ליפטר להרמת גלילים גדולים
הרמת שקים בואקום

מתקן של TAWI לתפיסה והרמת שקים בעזרת ואקום

ציוד שינוע  |  מתקני הרמה  |  ציוד הרמה  |  מתקן הרמה  |  עגלת משטחים  |  אביזרי הרמה  |  ציוד שינוע  |  מלגזון  |  מלגזונים  |  משטחי הרמה  |  הובלות  |  עגלות משטחים