English
מוצרים
עגלות ידניות (AL)
עגלות ידניות (AL)
עגלות אוניברסליות (ST)
עגלות אוניברסליות (ST)
עגלות ומדפי רשת (SWH)
עגלות ומדפי רשת (SWH)
כלובים ניידים (RC)
כלובים ניידים (RC)
עגלות משטחים (HD)
עגלות משטחים (HD)
מלגזונים ומתקני הרמה
מלגזונים ומתקני הרמה
ציוד שינוע מיוחד
ציוד שינוע מיוחד
במות הרמה (HD)
במות הרמה (HD)
שינוע חביות (DR)
שינוע חביות (DR)
ליפטרים תוצרת שבדיה
ליפטרים תוצרת שבדיה
מתקני הרמה בואקום
מתקני הרמה בואקום
מניפולטורים תעשיתיים
מניפולטורים תעשיתיים
מריצות ועגלות חשמליות
מריצות ועגלות חשמליות
Power Pusher
Power Pusher
עגלות חשמליות למדרגות
עגלה למדרגות
מריצות מוטוריות
מריצות מוטוריות
מהפכי משטחים
מהפך משטחים
אביזרי הרמה
אביזרי הרמה
ציוד יד -2
ציוד יד -2
מוצרים אחרים (OT)
מוצרים אחרים (OT)

חברת ג'י-2 ציוד שינוע מיבאת ומספקת ציוד שינוע והרמה מגוון:  עגלות משא, עגלות שרות, עגלות משטחים, מתקני הרמה, מלגזונים, במות הרמה, מאספות, מניפולטורים תעשייתיים, ציוד הרמה בואקום, מהפכי משטחים וכיו"ב.
בנוסף מספקת החברה שירות של תיקונים ואחזקה לעגלות ולציוד השינוע וההרמה, וכן מתקנת עגלות משא ועגלות משטחים.